ที่จอดรถสนามบินเชียงใหม่-ประตูทางเข้า

ที่จอดรถสนามบินเชียงใหม่-ประตูทางเข้า

จะขึ้นเครื่อง ที่สนามบินเชียงใหม่ ไม่รู้จะไปจอดรถที่ไหน แนะนำ Lucky Parking ที่จอดรถสนามบินเชียงใหม่