ที่จอดรถสนามบินเชียงใหม่-ลูกค้าที่มาใช้บริการ

ที่จอดรถสนามบินเชียงใหม่

ที่จอดรถสนามบินเชียงใหม่ เพื่อคนเชียงใหม่ บริการให้คนเชียงใหม่ มีที่จอดรถที่ใกล้สนามบิน