ที่จอดรถสนามบินเชียงใหม่

ที่จอดรถสนามบินเชียงใหม่

ที่จอดรถสนามบินเชียงใหม่ ในร่ม 5 นาทีถึง สนามบินเชียงใหม่