ที่จอดรถสนามบินเชียงใหม่ (1)

ที่จอดรถสนามบินเชียงใหม่

Lucky Parking ที่จอดรถสนามบินเชียงใหม่ ให้บริการด้วยราคาที่ถูกมาก วันละ 150 บาท จอดหลายวัน ราคาถูกลงอีก