ที่จอดรถสนามบินเชียงใหม่

ที่จอดรถสนามบินเชียงใหม่

ลูกค้าสามารถมาใช้บริการ Lucky Parking ที่จอดรถสนามบินเชียงใหม่ ทั้งแบบรายชั่วโมง รายวัน และรายเดือนได้