ที่จอดรถสนามบินเชียงใหม่

ที่จอดรถสนามบินเชียงใหม่

Lucky Parking ที่จอดรถสนามบินเชียงใหม่ เข้าออกง่ายสะดวกต่อการเดินทางไปสนามบินมากที่สุด เพียงแค่ 5 นาทีเอง