ที่จอดรถสนามบินเชียงใหม่

ที่จอดรถสนามบินเชียงใหม่

ลูกค้าส่วนใหญ่ มาฝากรถไว้ เนื่องจากต้องไปขึ้นเครื่องที่สนามบินเชียงใหม่ โดยส่วนใหญ่แล้ว ที่จอดรถเชียงใหม่ มีราคาแพงมากต่อคืน แต่ Lucky Parking ให้บริการด้วยราคาที่ถูกมากๆ