ที่จอดรถสนามบินเชียงใหม่ (1)

ที่จอดรถสนามบินเชียงใหม่

รถทุกคันที่เข้ามาใช้บริการ Lucky Parking ที่จอดรถสนามบินเชียงใหม่ จะได้จอดในร่มทุกคัน