ราคา-ที่จอดรถสนามบินเชียงใหม่

ค่าบริการที่จอดรถสนามบินเชียงใหม่

หากต้องการใช้บริการที่จอดรถสนามบินเชียงใหม่ 24 ชั่วโมง จ่ายเพียง 150 บาทเท่านั้น